• ŠOUM

  ŠOUM
  Študetska Organizacija Univerze v Mariboru
 • Smic.si

  ŠMIC
  Študentski mednarodni informacijski center, kjer najdete vse informacije o študiju in izobraževanju v tujini. Od kratkih tečajev, do daljših študijskih izmenjav.
 • Študentska delovna brigada

  Študentska delovna brigada
  Študentska delovna brigada je eden največjih prostovoljnih projektov v Sloveniji. Vsakoletno se študenti odpravimo na demografsko ogroženo območje in pomagamo pri obnovi njihovega kraja.
 • Šourock

  Šourock
  Natečaj za najboljšo dijaško/študentsko rock skupino. Prijave se zaključijo februarja, predizbori in finale pa potekajo v aprilu in maju.
 • SCIM

  Scim
  Spletna stran Mednarodnega študentskega festivala SCiM, ki v poletnih mesecih v Mariboru gosti okoli 50 študentov iz celega sveta. Tudi ti lahko sodeluješ.
 • Lampiončki

  Lampijončki
  Največja zabava na prostem na Štajerskem, ki vsako leto privabi več tisoč glavo množico mladih z vse Slovenije. Prireditev tradicionalno poteka v mesecu maju.
 • Dostop.si

  Dostop
  Največji informacijski portal za mlade ponuja bogat izbor pokrivanja dogodkov in zabavnih vsebin na mladinskem področju.
 • Študentske družine

  Študentske družine
  Klub študentskih in dijaških družin Maribor svojim članom ponuja številne ugodnosti in dogodke, ki študentskim družinam polepšajo vsakdan.
Tečaji in dogodki

Projekti in dogodki Oddelka za univerzitetno politiko in izobraževanje
 

Na oddelku za univerzitetno politiko in izobraževanje se v veliki meri ukvarjamo z različnimi visokošolskimi vsebinami, kot so visokošolska zakonodaja, različni pravilniki univerz itd.

Organiziramo in vodimo pa tudi veliko različnih izobraževalnih tečajev, predavanj in drugih aktivnosti.

Na izobraževalne tečaje, ki jih med študijskim letom organiziramo za vas, se lahko prijavite na tej spletni strani pod zavihkom Prijava na tečaj.
 

Tutorstvo

Tutorstvo je projekt ŠOUM, ki se je začel leta 2003, trenutno pa se izvaja na Ekonomsko-poslovni fakulteti, Pravni fakulteti, Fakulteti za organizacijske vede, Filozofski fakulteti, Fakulteti za naravoslovje in matematiko ter Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede. Projekt temelji na solidarnostni pomoči starejših študentov svojim mlajšim kolegom.


V želji oddelka za univerzitetno politiko in izobraževanje ŠOUM je, da se projekt tutorstva širi tudi na ostale članice Univerze v Mariboru. V ta projekt želimo vključiti čim več študentov tutorjev, jih čimbolj motivirati in medsebojno povezati. Končni cilj projekta je celostna vpeljava tutorstva na univerzitetnem in nacionalnem nivoju. Zagotovo je projekt tutorstva ena od osrednjih tem oddelka, ki ima izredne razvojne možnosti in je velikega pomena za dvig kvalitete študija na Univerzi v Mariboru.


Želja ŠOUM je namreč, da študentje ne omagajo na študijski poti ter da dosežejo cilje, ki so si jih zadali. V primeru težav pri študiju jim želimo omogočiti dostop do ljudi, ki jim znajo svetovati, jih usmerjati, motivirati in pomagati. Naloga tutorja študenta je motiviranje študentov prvih letnikov za uspešen študij, prav tako pa seznanjanje s pastmi in težavami, ki nastajajo v času študija ter s pričakovanji profesorjev in z njihovimi dolžnostmi. Cilj ŠOUM je, da bi se tutorstvo izvajalo na vseh fakultetah Univerze v Mariboru.

Tečaj slepega desetprstnega tipkanja

Kako čimprej in čimbolje zapisati stvari v elektronski obliki so pogoste težave študentov od pisanja seminarskih nalog pa do objavljanje v družabnih omrežjih. Dosti ljudi namreč ne zna ustrezno uporabljati vseh deset prstov za tipkanje, kar bi prihranilo dosti časa.

 

ŠOUM iz tega razloga organizira tečaj funkcionalnega tipkanja, kjer se ima vsak študent možnost naučiti ustrezno uporabljati obe roki za tipkanje, brez gledanja kaj tipka. Cilj končanega tečaja je tako razvita sposobnost hitrega tipkanja na slepo, kar izjemno izboljša kvaliteto in čas tipkanja.

Tutorstvo EPF

Koordinatorka:

 

Monika Strauss 

Koordinatorka, skupine A4, A8 in N1

monika.strauss@student.um.si

Tutorske ure: Sreda (11.00-12.00)


Tutorji:

 

Maruša Bevc 

Pomočnica koordinatorke, tutorka za študente s posebnim statusom, skupini N2 in N3

marusa.bevc@student.um.si

Tutorske ure: Ponedeljek (10.00-11.00)

 

Mojca Petek 

A2, tutorka za podiplomske študente

mojca.petek@student.um.si 

Tutorske ure: Ponedeljek (10.00-11.00)

 

Klemen Zapečnik 

A3

klemen.zapecnik@student.um.si

Tutorske ure: Ponedeljek (11.00-12.00)

 

Špela Vodušek 

A6, tutorka za mednarodno dejavnost

spela.vodusek@student.um.si

Tutorske ure: Torek (11.00-12.00)

 

Tjaša Vodeb 

A7

tjasa.vodeb@student.um.si

Tutorske ure: Torek (11.00-12.00)

 

Damjan Vivod

A5

damjan.vivod@student.um.si

Tutorske ure: Sreda (8.00-9.00)

 

Jasmina Živič 

A1

jasmina.zivic@student.um.si

Tutorske ure: Sreda (11.00-12.00)

Tutorstvo FKBV

Koordinatorka:

 

Tanja Močenik

Koordinatorka, tutorka za študente s posebnim statusom, vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo

tanja.mocenik@gmail.com

Tutorske ure: Po dogovoru

 

Tutorji:

 

Tomaž Dajčar

Pomočnik koordinatorke, kmetijstvo UNI

tomaz.dajcar@gmail.com

Tutorske ure: Po dogovoru

 

Urška Bregar

Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo

uuurskaa@gmail.com

 

Helena Levičnik

Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine

helenchy.levichnik@gmail.com

Tutorske ure: Po dogovoru

 

Gašper Simončič

Živinoreja

gaspersim@gmail.com

Tutorske ure: Po dogovoru

 

Tine Sušek

Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine

tine.susek1@gmail.com

 

Vid Šajher

Agrarna ekonomika, Ekološko kmetijstvo, Biosistemsko inženirstvo

vid.sajher@gmail.com

 

Larisa Šoštarič

Biosistemsko inženirstvo

larisasostaric94@gmail.com

 

Ema Ileršič

Ekološko kmetijstvo

ema.ilersic@hotmail.com

 

Anja Žerak

Kmetijstvo UNI

anja.zerak@gmail.com

 

Nuša Kovačič

Živinoreja

nusa.kovacic.2@gmail.com

Tutorstvo FOV

Koordinatorka:

 

Pia Gerden 

Koordinatorka, tretji letnik

pia.gerden@gmail.com 

Tutorske ure: Sreda (10.30-14.30)

 

Tutorji:

 

Nina Jug

Pomočnica koordinatorke, tutorka za študente s posebnim statusom, drugi letnik

ninavonsud@gmail.com 

Tutorske ure: Sreda (10.30-14.30)

 

Nina Minov

Prvi letnik

nina.minov@tusmobil.si 

Tutorske ure: Sreda (10.30-14.30)

 

Jure Lakner

Prvi letnik

lakner1993@gmail.com 

Tutorske ure: Sreda (10.30-14.30)

 

Tilen Markun

Drugi letnik, tutor za mednarodno dejavnost

tilen.markun@gmail.com  

Tutorske ure: Sreda (10.30-14.30)

 

Primož Meglič

Prvi letnik

izobrazevanje.megy@gmail.com 

Tutorske ure: Sreda (10.30-14.30)

 

Jure Tarman

Tutor za e-študij, tutor za podiplomske študente

jure.tarman@gmail.com  

Tutorske ure: Sreda (10.30-14.30)

 

Anže Svoljšak

Tutor za e-študij, tutor za podiplomske študente

anze@svoljsak.si 

Tutorske ure: Sreda (10.30-14.30)

Napredna uporaba Office-ov v povezavi s pisanjem zaključnih del

V naslednjem koledarskem letu bomo izvedli tečaj napredne uporabe Office-ov v povezavi s pisanjem zaključnih del. Ocenili smo, da lahko študenti z znanjem na tem področju pridobijo veliko prednosti. Znanje in spretnost pri uporabi Office-ov nam lahko prihranijo veliko časa že v času študija, ko se srečujemo s pisanjem in oblikovanjem poročil, seminarskih nalog ter drugih dokumentov.

 

Vsekakor nam takšne spretnosti in znanja pridejo prav pri pisanju zaključnih del, saj lahko na ta način več časa namenimo vsebini in manj časa oblikovanju samega zaključnega dela, nenazadnje pa nam osvojena znanja na tem področju pridejo prav tudi pri opravljanji poklica ter vsakdanjem življenju, saj se vsak kdaj sreča z oblikovanjem kakšnega dokumenta.

Tečaj retorike in javnega nastopanja

Marsikdo je že nastopal pred veliko množico ljudi, a se mu je bodisi v grlu naredil cmok in je ostal brez besed, bodisi je množica postala nezainteresirana in govorniku ni dajala povratnih informacij. Kaj je tisto, kar so imeli Cicero, Julij Cezar, Winston Churchill in podobni, ki so jih množice brez prestanka poslušale? Sposobnost uspešno nastopati pred velikimi množicami ljudi.


Potencial za razvoj govorniških sposobnosti ima vsak izmed nas, zato na ŠOUM menimo, da jih je potrebno razvijati čimbolj. Iz tega razloga organiziramo tečaje javnega nastopanja, kjer udeleženci izboljšajo svojo verbalno in neverbalno komunikacijo z množico ljudi, se naučijo sestaviti strukturo govora in ostalih veščin, s katerimi na zanimiv in inovativen način nastopajo v javnosti. Po končanem tečaju bodo tako udeleženci sposobni suvereno nastopati kot govorci na javnih prireditvah, radiu, televiziji...

Izobraževanje za društva

Ob ustanavljanju in vodenju društev se pojavlja nemalo problemov in dostikrat premalo znanja iz upravljanja in delovanja samega društva. Kako organizirati projekt, se prijaviti na razpis, organizirati delo so le nekatera izmed področij, ki jih moraj ljudje v društvu obvladati.

 

Ker smo na ŠOUM-u mnenja, da mora vsako društvo delovati karseda brezhibno, če želi dosegati svoj namen, pripravljamo izobraževanje za društva. Skozi sam potek tečaja se bodo udeleženci naučili računovodskih znanj, upravljanja, prijavljanja na razpise, pravilnega organiziranja in vodenja projektov ter komuniciranja z javnostjo. Po koncu tečaja bodo udeleženci obvladali vsa ta znanja, kar je tudi cilj projekta.

Tutorstvo PF

Koordinatorka:

 

Sandra Gobec 

Koordinatorka

sandra.gobec@hotmail.com

 

Tutorji:

 

Denis Baghrizabehi

Pravni sistem in institucije Evropske unije

denisbaghrizabehi@gmail.com

 

Uroš Bencak

Gospodarsko pogodbeno pravo

uros.bencak25@gmail.com

 

Jure Jakšič

Splošni del civilnega prava

jure.jaksic@gmail.com

 

Dora Škrobar

Mednarodno zasebno pravo

dora.skrobar1@gmail.com 

 

Lea Teraž

Pravoznanstvo

lea.teraz@gmail.com

 

Luka Tomazin

Kazensko materialno pravo

luka.tomazin@outlook.com

 

Brigita Trobentar

Tutorka za študente s posebnim statusom

brigita.trobentar@gmail.com

 

Miha Zimšek

Civilno procesno pravo

zimsek.miha@gmail.com

Tutorstvo FNM

Koordinator:

 

Vito Šimonka

Koordinator, fizika

vito.simonka@student.um.si

 

Tutorji:

 

Maja Dobrajc

Biologija in ekologija

m.dobrajc@gmail.com

 

Patricija Prendl

Biologija in ekologija

patricija.prendl@gmail.com

 

Marko Šterk

Fizika

marko_sterk@hotmail.com

 

Saša Harkai

Fizika
sasa.harkai@gmail.com

 

Tadej Emeršič

Fizika
emersic.tadej@gmail.com

 

Katja Breznik

Kemija
kbrezn@gmail.com

 

Martin Duh

Matematika in računalništvo
duhmartin91@gmail.com

 

Niko Tratnik

Matematika in računalništvo
niko.tratnik@gmail.com

 

Matej Roškarič

Matematika in računalništvo
matejroskaric@gmail.com

 

Luka Arnečič

Matematika in računalništvo

arnecicluka@gmail.com

Tutorstvo FF

Koordinatorka:

 

Tina Pivec

Koordinatorka

tina.pivec@gmail.comtutorji.ff@gmail.com

 

Tutorji:

 

Žiga Krajnc

Anglistika in amerikanistika

tutor.anglescina@gmail.com

 

Nina Erjavec

Filozofija

tutorfilozofija@gmail.com

 

Tamara Rašl

Geografija

tutorgeografija@gmail.com

 

Barbara Žibret

Germanistika

tutorgermanistika@gmail.com

 

Veronika Tepež

Pedagogika

tutorpedagogika@gmail.com

 

Julija Neudauer

Prevodoslovje

tutor.prevodoslovje@gmail.com

 

Lucia Klasinc

Psihologija

tutorpsihologija@gmail.com

 

Eva Božič

Slovanski jeziki in književnost

tutorslovenistike@gmail.com

 

Nikolina Barbara Jelinić

Sociologija

tutor.sociologija@gmail.com

 

Tina Lovrec

Umetnostna zgodovina

tutorumetnostna@gmail.com

 

Simon Očko

Zgodovina

tutorzgodovina@gmail.com

 

Staša Čurman

Tutorka za študente s posebnim statusom

curman.stasa@gmail.com

 

Jaka Zapečnik

Tutor za mednarodno dejavnost

jakazapecnik@gmail.com

Predavanja na prostem