• ŠOUM

  ŠOUM
  Študetska Organizacija Univerze v Mariboru
 • Smic.si

  ŠMIC
  Študentski mednarodni informacijski center, kjer najdete vse informacije o študiju in izobraževanju v tujini. Od kratkih tečajev, do daljših študijskih izmenjav.
 • Študentska delovna brigada

  Študentska delovna brigada
  Študentska delovna brigada je eden največjih prostovoljnih projektov v Sloveniji. Vsakoletno se študenti odpravimo na demografsko ogroženo območje in pomagamo pri obnovi njihovega kraja.
 • Šourock

  Šourock
  Natečaj za najboljšo dijaško/študentsko rock skupino. Prijave se zaključijo februarja, predizbori in finale pa potekajo v aprilu in maju.
 • SCIM

  Scim
  Spletna stran Mednarodnega študentskega festivala SCiM, ki v poletnih mesecih v Mariboru gosti okoli 50 študentov iz celega sveta. Tudi ti lahko sodeluješ.
 • Lampiončki

  Lampijončki
  Največja zabava na prostem na Štajerskem, ki vsako leto privabi več tisoč glavo množico mladih z vse Slovenije. Prireditev tradicionalno poteka v mesecu maju.
 • Dostop.si

  Dostop
  Največji informacijski portal za mlade ponuja bogat izbor pokrivanja dogodkov in zabavnih vsebin na mladinskem področju.
 • Študentske družine

  Študentske družine
  Klub študentskih in dijaških družin Maribor svojim članom ponuja številne ugodnosti in dogodke, ki študentskim družinam polepšajo vsakdan.
Študij na UM

Zakon o visokem šolstvuJe krovni zakon, ki ureja področje visokega šolstva, statusna vprašanja visokošolskih zavodov, pogoje za opravljanje visokošolske dejavnosti, opredeljujeje javno službo v visokem šosltvu in ureja način njenega financiranja.

Prav tako je s tem zakonom urejeno delovanje  drugih zvodov (knjižnic, inštitutov), ki so povezani  z uresničevanjem visokošolske dejavnosti, če so ustanovljeni v okviru univerz in šrudenstskih domov.

Akt je dostopen na tej povezavi.


 

Statut Univerze v Mariboru


S statutom in drugimi splošnimi akti univerze  se skladno z zakonom, ustanovitvenim  aktom univerze in drugimi predpisi urejajo visokošolska dejavnost, organizacija in poslovanje univerze in njenih članic, določajo organi in njihovo delovno področje in način dela, določa študijski in izpitni režim, ureja način uresničevanja pravic in obveznosti delavcev in študentov ter druga vprašanja dela in poslovanja univerze.

 

Akt je dostopen na tej povezavi.

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju  znanja  na Univerzi v Mariboru


Ta akt ureja preverjanje in ocenjevanje znanja na študijskih programih 1., 2., in 3. stopnje študija in trenutno veljavnih študijskih programih ter študijskih programih za izpopolnjevanje.

Pravilnik ureja preverjanje in ocenjevanje znanja vpisanih rednih in izrednih študentov, posameznikov, ki so izgubili status študenta, in drugih udeležencev izobraževanja na Univerzi v Mariboru.

 Članica Univerze v Mariboru lahko posebnosti preverjanja in ocenjevanja znanja podrobneje uredi v lastnem pravilniku, ki je v skladu s Statutom Univerze v Mariboru in s tem pravilnikom.
 

Akt je dostopen na tej povezavi.